ZMĚNY V TERMÍNOVÉ LISTINĚ 2020

09.04.2020

RUŠENÍ A ODLOŽENÍ SOUTĚŽÍ V 1. POLOLETÍ 2020

Vážení sportovci, trenéři a rozhodčí,

Vážení příznivci a přátelé gymnastických sportů, 

V souvislosti s výskytem a průběhem onemocnění COVID-19, opatřeními českých státních orgánů a rozhodnutími FIG (Mezinárodní gymnastická federace) a UEG (Evropské gymnastické unie) rozhodl dne 2.4.2020 Výkonný výbor České gymnastické federace (VV ČGF).

zrušit soutěže a akce v působnosti České gymnastické federace plánované v 1. pololetí 2020.

Jedná se o mistrovské soutěže (MČR), kvalifikační soutěže MČR (SGŽ, SGM), soutěže Českého poháru (PAR, TGM, TRA) a soutěže Poháru Federací (AER).

VV ČGF doporučuje také Krajským soutěžním komisím (KSK) a Krajským gymnastickým svazům (KGS) zrušení všech krajských přeborů plánovaných v 1. pololetí 2020.

Bohužel nebude možné letos uspořádat všechny soutěže MČR, soutěže Českého poháru a soutěže Poháru Federací. Vzhledem k vývoji situace vycházíme z nejoptimističtější varianty, že by se mohlo začít v oddílech a klubech trénovat bez omezení od července. S ohledem na dotace, systémy hodnocení sportovních středisek (SpS, SCM, SA) a nominační kritéria reprezentačních výběrů ČR, rozhodl VV ČGF upřednostnit v případě MČR ve sportovní gymnastice mužů a žen soutěže jednotlivců a jednotlivkyň před soutěžemi družstev. Stejný postup doporučuje VV ČGF Krajským soutěžním komisím (KSK) a Krajským gymnastickým svazům (KGS).

O případných změnách Vás budeme neprodleně informovat.

S přáním pevného zdraví a optimismu do dalších dnů ...

Roman Slavík
předseda / President

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE
CZECH GYMNASTICS FEDERATIONZátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
Tel./fax: +420 242 429 260
GSM: +420 739 300 960
Email: slavik@gymfed.cz
Web: https://www.gymfed.cz